Świetlica | Gimnazjum nr 1 w Jaworznie

Informator świetlicy szkolnej


Godziny otwarcia świetlicy Gimnazjum nr 1 w Jaworznie:

poniedziałek 7.30-15.00

wtorek 7.30-15.30

środa 7.30-15.30

czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-15.00.

Wychowawcy świetlicy:

mgr Barbara Sarna;

mgr Iwona Nowak

mgr Bożena Żygadło

mgr Agata Ples

mgr Urszula Herman.

Uczniowie korzystający ze świetlicy uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wychowawców. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie w oparciu o wypełnioną kartę zgłoszenia ucznia. Opieką otoczeni są także uczniowie dojeżdżający do szkoły, zwolnieni z zajęć lub objęci opieką społeczną.

Do głównych zadań świetlicy należy:

  • zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,
  • zapewnienie właściwego spędzania czasu wolnego,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
  • wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej, utrwalania wiadomości szkolnych,
  • organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
  • przygotowanie uczniów do kulturalnego życia codziennego,
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej i kształtowanie nawyków higieny,
  • kształtowanie własnej postawy etyczno-moralnej i wyrabianie pozytywnych cech charakteru.

W ramach zajęć świetlicowych uczniowie biorą udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych organizowanych przez Wydział Zarządu Kryzysowego, w których zajmują wysokie lokaty. Przy świetlicy funkcjonuje stołówka szkolna. Cena obiadu dla ucznia wynosi 3,00 zł, dla pracowników 9,50 zł.
Świetlica współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i parafiami Kościołów: św. Wojciecha i Kościoła na Borach, co umożliwia finansowanie posiłków dla uczniów mających trudną sytuację finansową.

 

____________________________________________________________________________________________

„Powódź, pożar, dniem czy nocą-strażak przychodzi Ci z pomocą” Ogólnopolski Konkurs Plastyczny.
Prace plastyczne wykonały: Alicja Żurowska 3e i Agnieszka Zięba 3d.

____________________________________________________________________________________________

Dnia 17.02.2012 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Kota Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie zorganizował konkurs filmowo-fotograficzny „Dzień Kota 2012” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie biorący udział w konkursie mieli za zadanie przygotować film lub fotoalbum dotyczący kotów. W konkursie wzięła udział uczennica klasy 1d Barbara Chrapek /fotoalbum „Jak kot Pazurek został uczniem”/ zajmując w nim I miejsce. Oprócz nagród rzeczowych otrzymała półroczną prenumeratę magazynu „Kocie Sprawy”.

Jak kot Pazurek został uczniem

____________________________________________________________________________________________

2 marca 2012r.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jaworznie zorganizował konkurs „Kazimierz Wielki oczami dzieci i młodzieży”. W konkursie tym uczennica kl. 1 a Alicja Płatek zajęła I miejsce, a uczennice klasy 3 d Justyna Głowacz i Agnieszka Zięba otrzymały wyróżnienie.

____________________________________________________________________________________________

W ramach I Tygodnia Odkrywania Talentów 2012 r. Fabryka talentów Centrum Edukacyjno-Artystyczne zorganizowało konkurs plastyczny „Jaworzno z mojego punktu widzenia”, w którym uczennica kl. I a Alicja Płatek zajęła II miejsce. W konkursie wzięły także udział E. Goj z kl. I a i A. Chucherko z kl. I c.

____________________________________________________________________________________________

W ogólnopolskim konkursie „Zachowaj Trzeźwy umysł” /plakat/ uczennica Ewa Łukawska zdobyła wyróżnienie.

____________________________________________________________________________________________